doppenlinks
doppenmidden
doppenrechts

Onze motivatie

Onze attitude

Art for change

Wij willen een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving, een bewustere samenleving. Wij houden van aanpakken, heel concreet iets maken, creatief en weloverwogen. Een 'nieuw denken' is nodig om problemen ontstaan met het huidige 'oud denken' en handelen op te kunnen lossen, te veranderen.

Onze attitude ten opzichte van onze werkzaamheden berust op voor ons natuurlijke uitgangspunten:
- De balans tussen het vrouwelijke en mannelijke aspect van ons mensen oftewel het intuïtieve en rationele deel in ons.
- De triniteit tussen kunst, spiritualiteit en wetenschap als kern van onze cultuur. Lees, datgene wat ons denken beïnvloedt en daarmee ons handelen vormgeeft.
- De balans tussen cultuur en natuur. Als er iets aan ons leven hier op aarde gelegen is, dan vraagt dat om met respect invulling te geven aan onze aanwezigheid, en de relatie tot onze omgeving.

Voor ons is 'art for change'
... creativiteit zien als het leven zelf ...
... zonder vrees mogen leren, met vallen en opstaan ...
... je bewust verbonden voelen met alles om je heen ...
... scheppen ...